Image by Austrian National Library

föreläsningar

KULTUR-PEDAGOGISKT

ARBETE INOM LSS

Mikael Weinberg är svensk filmare och grafisk formgivare, utbildad vid Malmö Högskola och Lunds Universitet. Han är även före detta bildlärare och har varit verksam både i den svenska grundskolan, med kulturpedagogiskt arbete inom daglig verksamhet/LSS samt i sitt företag, Bartolomeus Productions, där har arbetat med film och grafisk formgivning professionellt sedan 2006. 

 

Mikael förmedlar sina erfarenheter från skolvärlden och drar slutsatser kring hur kultur, konst och skapande kan användas som ett sällsynt genomtänkt pedagogiskt och kraftfullt redskap både i skolan men framför allt inom LSS och daglig verksamhet runt om i landet. En spännande och tänkvärd föreläsning som syftar till att inspirera såväl skolledare och ledare inom olika kommunala socialförvaltningar så som landsting och chefer inom den privata omsorgsnäringen till en genomtänkt avvägd kulturdidaktiskt revolution.

Alla föreläsningar kan genomföras både som halvdags- eller heldagsföreläsning. Halvdag innefattar ett föreläsningsmoment och heldag innefattar både föreläsning och efterbearbetning i grupp. Föreläsningen anpassas med fördel efter mottagare med inriktning gentemot skola alternativt daglig verksamhet/LSS

I föreläsningen ingår ett skriftligt material i digital form.

Materialet innehåller både för- och efterarbete till föreläsningarna.

Kontakta Mikael Weinberg

mikael.weinberg@bartolomeus.se

bartolomeus productions malmö ab 

 

adress

BELLEVUEVÄGEN 5C

SE-217 72

MALMÖ

telefon

+46 40 643 69 69

e-post

info@bartolomeus.se

finansiell information

organisationsnummer

559222-4249

momsnummer

SE559222424901

bankgiro

5395-4244

årsredovisning

2019-2020

  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
2880px-IMDB_Logo_2016.svg.png